Promosyon Sektöründe Dünden Bugüne Değişen Yaklaşımlar Paneli

Promosyon Show etkinlikleri kapsamında ‘Promosyon Sektöründe Dünden Bugüne Değişen Yaklaşımlar’ ana temalı panel toplantısı gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Genel Başkanımız Ömer Karatemiz’in yaptığı panelde; Kemal Kaşo, Metin Erdeniz ve Süleyman Kılıç panelist olarak katılım sağladılar.