Deprecated: preg_split(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /home/promasiad/public_html/wp-includes/formatting.php on line 3506

Deprecated: preg_split(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /home/promasiad/public_html/wp-includes/formatting.php on line 3506

PROMASİAD Lansman Toplantısı Çırağan Sarayı – 09-05-2019

PROMASİAD Lansman Toplantısı Çırağan Sarayı – 09-05-2019

Değerli Dostlar, Kıymetli Misafirler,

Tanıtım ürünleri ve basım sanayi alanında faaliyet gösteren firma ve işletmelerimizi bir araya getirmesini ve aralarındaki sosyal ve ticari ilişkileri güçlendirmeyi amaçladığımız, kuruluşunu henüz gerçekleştirdiğimiz derneğimizin lansman toplantısına teşrifleriz için hepinize teşekkür ediyorum. Programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz.

Henüz başında bulunduğumuz Ramazan ayınızı bu vesile ile tebrik ediyor. Ramazan ayının sizlere, ailelerimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

Değerli Dostlar,

Ekonomik açıdan zor ve sıkıntılı dönemlerin içinden geçiyoruz. Bu zor şartların önümüzde bir dönem daha devam edeceği açıkça gözüküyor. Kendi içimizde güçlü bir dayanışmayı sağlamak bu sıkıntılı dönemi daha çabuk atlatmamızı sağlayacaktır. Ortak sorunlarımıza, birlikte çalışma modelleri geliştirerek daha hızlı çözüm bulabiliriz. İşletmelerimizi, şirketlerimizi daha da zor geçecek olan geleceğe hazırlamalı, kendi içimizde güçlü bir dayanışmayı başarabilmeliyiz.

Promosyon ve matbaa sektörleri büyük yatırım rakamları ve oluşturdukları yüksek istihdam imkânları na rağmen kamuoyunda hak ettikleri saygınlığı kazanamamış olan iki sektördür. Özel sektörde ve kamu alımlarında faaliyet alanlarımız adeta küçümsenmekte, matbaacı ve promosyoncu kelimeleri olumsuz bir algı olarak kullanılmaktadır. Sektör temsilcisi olarak bizler kendimizi hakkıyla ifade edecek bir platformun ve hem özel sektörle ve hem kamu karar alıcıları ile ilişkilerimizde güçlü bir lobinin eksikliğini hissediyoruz.

Daralan iç piyasa ortamında önümüzdeki dönemde ihtiyacımız olan en önemli şey uluslararası rekabet gücümüzdür. Özellikle Basım-matbaa sanayimiz, ciddi bir devlet desteği olmadan kendisini dünya ile entegre etmiş ve uluslara arası alanda çok önemli bir rekabet gücü elde etmiştir.

Bugün dünya standartlarına sahip bir basım-yayın sanayimizin varlığından bahsedebiliyorsak bu başarı tamamen özel sektörün çabaları ve gayretleri ile gerçekleşmiştir.

Promosyon ve tanıtım ürünleri sektörümüz ise çok uzun yıllar ithalatın lokomotif olduğu bir sektör görünümündeydi. Fakat, ithal ürünlere getirilen ek vergiler ve artan döviz kurları ile birlikte özellikle son beş yıldır sektörümüzde üretim ve tasarım odaklı çalışmalar artmış ve ihracat şansı ciddi şekilde zorlanmaya başlamıştır. Yeni üretim yatırımları artarak devam etmektedir.

Özellikle ekonomik daralmanın yaşandığı dönemlerde promosyon ve tanıtım ürünleri diğer reklam mecralarına göre çok daha uygun bütçeler ile hedef kitleye ulaşma imkanı sağlaması bakımdan önümüzdeki zor dönemlerde dahi sektörümüzün küçülmeyeceğini,; dergi, gazete, televizyon, açık hava gibi yüksek bütçeli reklam mecralarından çok önemli paylar alabileceğini düşünüyorum.

Kıymetli misafirler,

Sektörel anlamda tüm sektör oyuncularını temsil edebilecek kabiliyette bir üst yapı kamu ve bürokrasi ile etkin ilişkiler kurabilir, sektörün sorunlarına kendi içinden çözümler geliştirebilen bir platform olabilir. Sektörümüz ancak bizlerin katacağı vizyon ve yönlendirme ile büyüyebilir. Uluslararası ilişkilerde yapılacak çalışmalar dünyada faaliyet alanlarımızın nereye doğru gittiğini önceden analiz yapma fırsatı verecektir.

Sektörel mevcut yapılanmalar ve STK’lar bu bilinçten ve katılımcılıktan uzak yönetim anlayışları ve dar yapılanma modelleri ile adeta bir kast sistemi görünümündeler. Kendi hâkimiyet alanlarını korumanın dışında, sektörel hiçbir gelişme bu yapıları ilgilendirmiyor. Hâlbuki bizlerin değerli dostlar, kaybedecek hiçbir anımız yok. Sektör adına yapılacak tek faaliyetin yılda bir kez, o da en çok komisyonu verecek olan fuar şirketinin düzenlediği fuar olan bir STK anlayışı ile ortaya hiçbir olumlu gelişme koyulamaz.

Sektörlerimiz adına geçtiğimiz on yılın kaybedildiği gibi bir on yıl daha kaybedemeyiz. Sektörlerimizin ve faaliyet alanlarımızın gelişen dünya piyasaları ile rekabet edebilecek bir düzeye ulaşması hepimizin sorumluluğudur. Sektörümüzün gelişmesi ve büyümesi; aynı zamanda ülkemizin kalkınmasına da hizmet edecektir.

PROMASİAD, sorunları ve ihtiyaçları; hedef kitleleri ve müşterileri hemen hemen aynı olan, birbirlerine hem tedarik hem de müşteri olarak çok yakın çalışan iki sektörün birleşerek ortak çalışmalar geliştirmesini sağlayacak bir ana platform olarak düşünüldü. Promosyon ve matbaa sektörleri özellikle kağıt ve türevi ürünlerde ithalatın zorlaşması ile birlikte bir birine daha da fazla yaklaştı. Her iki sektörün sorunları aynıdır, temsilcileri aynıdır, çalışma zemini aynıdır, gelecekleri ve kaderleri aynıdır.

PROMASİAD, bu amaçla yola çıkmakta ve her iki sektörde de eksik olan dayanışma ve birlikte çalışma kültürünü oluşturmayı amaçlamaktadır.

PROMASİAD’ın felsefesi ve yola çıkış amacı, Promosyon ve Matbaa sektöründe güçlü faaliyetlerle ülkemiz iş adamlarının gerek Türkiye gerekse yurt dışında en iyi şekilde temsilini gerçekleştirmektir.

PROMASİAD, ülkemizde sektörel anlamda etkili bir lobi gücü oluşturmayı, yurtdışında ise Türk Tanıtım ürünleri ve Basım Sanayi sektörlerinin algısını daha da yukarılara çıkarmayı hedeflemektedir.

PROMASİAD, Promosyon ve matbaa sektörünün kaybolan saygınlığının tekrar hak ettiği yere gelmesi için çalışmalar yapacak. Bu amaç için en önemli eksiklik eğitim. Derneğimiz hem kendi tecrübeli üyeleri ile hem de meslek okulları ile özel anlaşmalar yapıp sektörün gerek üretim gerekse satış alanındaki kalifiye eleman eksikliği giderecek adımları atacaktır.

Yurtiçi piyasalarda geçen seneden beri yaşanan ciddi daralmaya bağlı olarak her işletmemizde bir ihracat düşüncesi olmasına rağmen şirketlerimiz maalesef yetersiz kalmaktadır. Burada da derneğimizin yapacağı en önemli adım :

Yurt dışı promosyon dernekleri ile etkili iletişim ve dayanışmayı oluşturmak olacaktır. Yurtdışı Fuar ve Roadshowlara ağırlık vereceğiz. Bunu da yurt dışında temsil yeteneği yüksek üyelerimiz ve partnerlerimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Yurt dışı müşteriyle aynı standartta iletişim kurabilmek için DTM,TIM ,DEİK ile ilişkiler geliştirecek ve derneğimizde gerçekleştireceğimiz eğitimlerle sektörümüzün temsil kabiliyetini daha yukarılara taşıyacağız.

Ayrıca özellikle hem üretim hem pazarlama yapacak firmalarımızın en önemli eksikliği uluslararası belge eksikliğidir. Bu belgeler olmadan ciddi alıcılar ile maalesef istenen seviyede bir ticaretin olması mümkün değildir. Bu noktada dernek olarak özel bir denetim firmasından devlet destekli teşvikleri de kullanarak özellikle SEDEX ve BSCI ( ki bunlar en çok talep edilen belgeler) belgeleri tüm üyelerimize kavuşturmayı amaçlıyoruz.

Kısa sürede derneğimiz sizlerin de desteği ile bir teveccüh görür, üyelerinin ciddi bir satın alma potansiyeli ortaya çıktığında toplu satın alma platformu ile gerek ulusal gerekse de uluslararası alanda bir çok hizmet alımı daha uygun şartlarda üyelerimizin istifadesine sunulacaktır.

PROMASİAD, sadece sektörel olarak değil sosyal olarak da yararlı faaliyetler üretecektir. Burada özellikle çalışmayan bayanlar için evde, iş ve eğitim verilmesi konusunda sosyal sorumluluk projelerinde de bulunacaktır.

İşletmelerimiz, çoğunluğu aile şirketlerinden oluşmakta. İkinci neslin ticaret ve sosyal hayata hazırlanmalarını kolaylaştırmak üzere PROMASİAD bünyesinde Gençlik Kurulu oluşturulması planlanmaktadır. Asil üye statüsünden ayrı ve bağımsız olarak, yaşları otuzu aşmamış üye çocukları ve gençlerin ücretsiz üye olabileceği ve çalışmalar yapabileceği bir kurul oluşturulmasını önemsiyoruz. Böylelikle gelecek kuşakların yetişmeleri ve iş hayatına alışmaları sağlanacaktır.

PROMASİAD, milli bir kağıt politikası oluşturtulması amacıyla kamu, özel sektör ve üniversiteler ile ortak çalışmalar yürütecek ve bu kapsamda yetkili mercilere iletilmek üzere bir eylem planı geliştirecektir. Geçtiğimiz yaz aylarını hatırlayalım, Milyonlarca lira yatırımla oluşturulan tesisler uzun bir süre hammadde temin edememiş, matbaalarımız kağıt toptancıların baskısı ve keyfi davranışları altında ezilmiş ve tesislerimiz atıl kalmak durumunda kalmıştı.

Basım Sanayinin ülkemizde gelişmesini daha sağlıklı bir zemine oturtabilmek, ancak milli bir kağıt politikasının geliştirilmesi ve geliştirilen bu politikayı uygulayacak kurumsal bir yapının oluşturulması ile mümkün olabilir. Kağıt tekeli oluşturan yapılara karşı bir baskı gücü oluşturulacaktır. Geliştirilecek strateji, her kağıt çeşidi için farklılaştırılarak; spesifik alanlara özel politikalar geliştirilmesi sağlanacaktır.

Değerli dostlar!

Sektörel sivil toplum çalışmaları için ortaya güçlü bir vizyon koymak gerekir. Bu çalışmalar tecrübe ve deneyim ister. Ahlak ve etik kurallar dairesinde herkesi, her kesimi kucaklamayı gerektirir. Sadece algıya oynayanlar kendi sektörlerinin gelişimi ve değişimi için rol üstlenmezler.

Makul yönetilen bir sektörel derneğin kendi sektörel alanında düzenlenecek olan diğer faydalı oluşum ve faaliyetlerden rahatsız olmaması gerekir. Kendi üyelerini ve aynı sektördeki diğer çalışmaları düşmanlaştırmak aklı başında bir yönetimin sergileyeceği davranışlar değildir.

Burada özellikle promosyon sektöründe faaliyet gösteren meslektaşlarıma önemle hatırlatmak istediğim bir konu var; Bazı söylentiler duyuluyor, ayrımcılık yapılıyor, sektörün birlik ve beraberliği bozuluyor gibi şeyler. Peşinen ifade etmek isterim ki, altı aylık görev dönemleri boyunca birlik ve beraberliği sağlama adına üzerlerine düşeni yapmayanlar bunun sorumluluğunu kendi içlerinde aramalılar.

Ticari olarak katılmayı uygun gördüğümüz, iki yıldan bu yana da memnun kaldığımız fuar tercihimiz birçok kendi üyesinin de katılmasına rağmen düşmanlaştırıldı ve o fuara gitmeyin kampanyaları yapıldı.

Çok basit meseleler, çok büyütüldü. Üyeler olarak bizlerin tercihine saygı duyulmadı.

Yurtdışı fuarlara katılan yönetime yakın isimlerin standları sosyal medyada haberleştirildi. Diğer katılımcı üyeler görmezden gelindi.

Diğer yapıda çok değerli dostlarımız, ticari ve sosyal ilişkide bulunduğumuz çok değerli isimler var. Fakat makul çoğunluğun sesi o yapıda maalesef duyulmadı. Ötekileştiren, düşmanlaştıran dil kullananların sesi daha çok çıktı. Bizler, sektörümüz adına kim ne hayırlı iş yapıyorsa dün de yanındaydık, bugün de yanındayız, ve yarın da yanında olacağız. Kavga etmek, rekabet etmek için değil her şeye rağmen birlikte iş yapmak için bundan sonra da tüm şartları zorlayacağız.

Avrupa’da sektörümüzde birden fazla STK aynı alanda faaliyet gösteriyor ve birbirlerinin gelişimi için iletişim içinde bulunabiliyorlar. Fakat daha ilk günden derneğimizin ismi belli olur olmaz sosyal medyada dernek ismimizle accauntlar açmak, en hafif ifadeyle saygısızlıktır.. Sektörel dernek yönetimi kişisel ihtirasları kendisini ele geçirmiş kifayetsiz isimlere teslim edildiğinde bundan hem kendileri hem sektörümüz hem de sektör temsilcilerimiz zarar görür.

Kıymetli misafirler,

PROMASİAD, tüm sorunlarımızı ve çözüm önerilerini tartışabileceğimiz, yapabileceğimiz atılımları veya faaliyetleri planlayabileceğimiz, kurumsal olarak sektör temsilcisi güçlü bir organizasyon ve platform olmak için bugün itibariyle yolculuğuna başlamıştır. Şirketlerimize, sektörümüze, ülkemize hayırlı olsun.

PROMASİAD, ülkedeki binlerce tabela derneğinden birisi olmayacak, üyeleri arasında sadece ticari ilişkiler değil sosyal ilişkilerin de kurulduğu yaşayan bir dernek olacaktır.

PROMASİAD, süreç içerisinde birçok iş örgütü ve üst yapılara insan yetiştiren bir okul vazifesi görecektir.

Yeni yönetim sistemimiz başkanlık sistemi ile bakanlıklara politika oluşturacak ofisler ve oluşturulan kurullar ile birlikte önümüzdeki dönemde STK’lar, sektörel dernek ve yapılanmalar daha da önem kazanmıştır. PROMASİAD, sektörümüzün daha da güçlenmesi, tüm paydaşların etkili iletişimi ve sektör temsilcisi olan bizlerin sistemli ve örgütlü çalışması için önemli bir rol oynayacaktır.

PROMASİAD, sizlerin katkısı ve desteği ile büyüyecektir. Bu yolculukta birlikte olalım arzusundayız. Katılımlarınız için her birinize tekrardan teşekkür ediyorum. Derneğimizin kuruluş aşamasında fikir ve önerileri ile destek olan, bana cesaret veren şu anda isimlerini tek tek sayamayacağım tüm dostlarıma,derneğimizin kurucular kurulu üyelerine, Avukat Kerim Altıntaş Bey’e, logomuzun oluşumunda emeği olan Soner Demircan Bey’e ve Talha beye…. Eylül ayında düzenlenecek olan Promosyon Show organizasyon komitesindeki arkadaşlara, tanıtım filmimizde yoğun emek harcayan Kağan Kuştutan Beye ve Sky Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Barış Göktürk Bey’e destekleri için, çok teşekkür ediyorum.

Çıktığımız yol bize aydınlık olsun, hayırlı hizmetlerimizde Cenab-ı Allah önümüzü açsın. PROMASİAD, sektörümüze ve ülkemize hayırlı olsun diyorum ve sizleri saygıyla selamlıyorum.

Ömer KARATEMİZ – PROMASİAD Yönetim Kurulu Başkanı

Bu gönderiyi paylaş