PROMASİAD 1. Olağan Genel Kurul – 02-11-2019

PROMASİAD 1. Olağan Genel Kurul – 02-11-2019

Değerli misafirler, Kıymetli üyelerimiz,

Derneğimizin 1.olağan genel kurulu toplantısına katılımlarınızdan ötürü her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, genel kurulumuzun derneğimiz, firmalarımız, sektörümüz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

6 aylık kısa bir zaman diliminde kuruluş ve örgütlenme aşamalarını tamamlayan derneğimiz, bugün gerçekleştirdiği ilk genel kurul toplantısı ile birlikte inşallah gelişme ve büyüme aşamasına geçmiş olacak.
Sektörümüz için örgütlü ve sistemli bir çalışma imkânının yakalanamadığı, firmalarımızı temsil kabiliyeti taşıyabilecek bir üst yapı eksikliğinin uzun yıllar buyunca oluşmadığı, karamsar bir dönemin sonunda bugün bir inanç taşıyoruz. PROMASİAD, bana göre aynı meslek dallarında faaliyet gösteren işletmelerimiz için her şeyden önce birlik ve beraberliğin mümkün olabileceğinin simgesi olarak faaliyetini sürdürüyor.
Ekonomik açıdan zor dönemlerden geçiyoruz ve bugün aynı pazar dahilinde faaliyet gösteren işletmelerimizin rekabet sarmalından çıkarak ortak hareket edebilmesi, daha da zorlaşacak şartlara hazırlıklı olmamızı sağlayacaktır.

PROMASİAD, olarak çıkış noktamızda kendimize üç önemli amaç belirlemiştik.

Birinci olarak hedef pazarları, tedarikçileri, faaliyet alanları, problem ve sıkıntıları hemen hemen aynı olan iki sektör, promosyon ürünleri sektörü ve matbaa-basım sanayi için ortak bir çalışma zemini oluşturmak. Her iki sektörde de eksik olan dayanışma ve birlikte çalışma kültürünü inşa edebilmek.

İkinci olarak, Promosyon ve Matbaa sektöründe güçlü faaliyetlerle ülkemiz iş adamlarının gerek Türkiye gerekse yurt dışında en iyi şekilde temsilini gerçekleştirmektir. PROMASİAD, ülkemizde sektörel anlamda etkili bir lobi gücü oluşturmayı, yurtdışında ise Türk Tanıtım ürünleri ve Basım Sanayi sektörlerinin algısını daha da yukarılara çıkarmayı hedeflemektedir.

Üçüncü olarak da Promosyon ve matbaa sektörlerinin gerek özel sektörde gerekse kamuda kaybolan saygınlığının tekrar hak ettiği yere gelmesi için çalışmalar yapmayı amaçlamıştık.

Geçtiğmiz altı aylık kuruluş ve örgütlenme sürecinde belirlediğimiz bu amaçlara ulaşmakta bizlere kolaylık sağlayacak bir yapı oluşturmaya gayret ettik. Bugün 81 üyeye ulaşan birlikteliğimiz, bundan böyle daha da güçlü bir şekilde sektörlerimize ve işletmelerimize hizmet etmeye devam edecektir.

Değerli misafirler, kıymetli dostlar;

PROMASİAD’ı, tüm sorunlarımızı ve çözüm önerilerini tartışabileceğimiz, yapabileceğimiz atılımları veya faaliyetleri planlayabileceğimiz bir platform olarak görmenizi arzu ediyorum. Her bir üyemizin bu çatıyı kendi evi olarak görmesini, dernek faaliyetlerine aktif katkı sağlamasını önemle rica ediyorum. Ancak sizlerin sahip çıkmanız ve destek vermeniz durumunda PROMASİAD ülkedeki binlerce tabela derneğinden birisi olmayacak, şirketlerimize, sektörlerimize ve ülkemize fayda üretecek bir üst çatı olabilecektir.

PROMASİAD’ın, sadece ticari ilişkilerin değil üyeleri arasında sosyal ilişkilerin de kurulduğu yaşayan bir dernek olmasını istiyoruz. Bu bağlamda üye kabullerimizi bu güne dek, sadece başvuru esasına göre değil referans sistemi ile hassas bir analiz ile gerçekleştirdik. Derneğimize üye kayıt ederken bu çatıyı bir aile olarak tahayyül ederek, ailemize bir üye kazanıyoruz düşüncesi ile hareket ettik. Umuyorum bu hassasiyet önümüzdeki dönemde de devam edecektir.

PROMASİAD’ın kuruluş evresi bugün gerçekleştirdiğimiz genel kurul toplantısı ile tamamlanmış oluyor. Bugün, geçici yönetim kurulu görevini yeni seçilecek dernek organlarına iki yıl süre için devredecek. Derneğimiz, bu yeni döneminde kurumsallaşma süreçlerini tamamlamalı ve olabildiğince fazla üyesinin katılımını bünyesinde oluşturacağı komisyonlar vesilesi ile sağlamalıdır.
Derneğimizin bu yeni dönemde faaliyetlerini sürdürürken uygulamamız gereken bazı yönetim ilkeleri var, onları da buradan kısaca açıklamak isterim. OECD tarafından benimsenen dört temel yönetim ilkesi;
Adillik ilkesi, her üyemizin adil ve eşit şartlara sahip olmasını ifade eder.

Şeffaflık ilkesi, dernek faaliyetleri ile ilgili her üyemizi ve kamuoyunu ilgilendiren tüm bilgilerin açık bir şekilde paylaşılması.

Hesap verebilirlik ilkesinde, dernek faaliyetleri ve uygulamalarının sonuçları ile birlikte açıklanması. Dernek yönetiminin üyelerine karşı hesap verebilmesine yönelik düzenlemelerin yapılması ve takip edilmesi.

Sorumluluk ilkesinde, derneğimizin kendi üyelerine ve dışarıya karşı olan tüm sorumluluklarının belirlenmesi. Dernek bünyesinde gerekli görev dağılımlarının yapılarak birimlerin sorumluluk alanlarının belirlenmesi ve kontrol edilmesi.

İnşallah, bu düşünceler ile bugünkü genel kurulumuzun hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum.

Derneğimizin kuruluşunda imzası olan kurucular kurulumuza, 1. Olağan Genel Kurulu’na dek geçen süre içerisinde yönetim kurulunda, fuar komitesinde ve diğer tüm organizasyonlarımızda aktif rol alan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Katılımlarınız ve desteğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

PROMASİAD Derneğimizin gücünü ve itibarını daha da yukarılara taşıyacak olduğuna inandığım, bugün seçilecek olan yeni yönetim kurulundaki arkadaşlarıma da şimdiden başarılar diliyorum.
Yeni dönem başarılı faaliyetlere kapı açsın, hayırlı hizmetlerimizde Cenab-ı Allah önümüzü açsın. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun diyorum ve sizleri saygıyla selamlıyorum.

Ömer KARATEMİZ – PROMASİAD Yönetim Kurulu Başkanı

Bu gönderiyi paylaş