Deprecated: preg_split(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /home/promasiad/public_html/wp-includes/formatting.php on line 3506

Deprecated: preg_split(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /home/promasiad/public_html/wp-includes/formatting.php on line 3506

Başkanın Mesajı

2018 yılı ve 2019 yılının ilk yarısı ülkemizin çeşitli ekonomik sıkıntılarla, yükselen döviz kuru ve faiz oranlarıyla karşı karşıya kaldığı; üretim, sanayi ve ticaretin olumsuz olarak etkilendiği bir dönem olarak geride kaldı.

İthal girdilerdeki fiyat artışları hammadde temininde, basım-yayın sektörü açısından kağıtda hammadde ve baskı malzemesi maliyetlerinde ciddi artışlara yol açtı. 2018 yılı yaz aylarında oluşan karamsar ortam ile birlikte ödeme dengelerinde ciddi sıkıntılar yaşandı.

Çok ciddi sabit yatırım sahibi olan işletmeler, işleyecek hammadde temin etmekte sıkıntılar yaşadı. İç piyasa önemli ölçüde daraldı ve sadece iç piyasaya çalışan işletmelerimiz zor bir sürecin içerisine girdiler.

Fakat tüm bu zor şartlara rağmen Basım Sanayi sektörümüzün özelde Avrupa, genelde dünya ile rekabet gücünün artarak devam ettiğini söylemeliyiz. Bu zor ekonomik koşullarda rekabet gücümüzü koruyacak tedbirleri almak durumundayız. Daralan iç piyasa ortamında önümüzdeki dönemde ihtiyacımız olan şey, uluslararası rekabet gücümüzdür.

Basım sanayimiz, ciddi bir devlet desteği olmadan kendisini dünya ile entegre etmiş ve uluslara arası alanda çok önemli bir rekabet gücü elde etmiştir.

Bugün dünya standartlarına sahip bir basım ve tanıtım ürünleri sanayimizin varlığından bahsedebiliyorsak bu başarı tamamen özel sektörün çabaları ve gayretleri ile gerçekleşmiştir.

PROMASİAD olarak ülkemizin ekonomik açıdan bir bağımsızlık mücadelesi içerisinde olduğunu ve bu mücadelede sanal olarak oluşturulan mahalle ayrımlarının artık geçerli olmadığını, olmayacağını düşünüyoruz.

Ortak sorunlarımıza ortak çabalar geliştirebilmeli, birlikte çalışabilme modellerimizi daha da arttırmalıyız.

Basım, matbaa ve tanıtım ürünleri sektörlerinde yaşanılan sorunların, bizim katkılarımızla aşılabilecek olanlar ı olduğu gibi aşılamayacak olan, karar vericilerin ve devletin de önemli ölçüde katkısına ve desteğine ihtiyaç duyulan konular var.

Tüm bu süreç ve durum analizinde PROMASİAD olarak sektörümüzün siz değerli paydaşları ile birlikte, aramızdaki dayanışmayı arttırmak; özele inildiğinde farklılaşan alanlarımıza rağmen büyük ölçüde birlikte hareket etmemiz gerektiğini düşünüyoruz.

Yeni yönetim sistemi ile bakanlıklara politika oluşturacak ofisler ve oluşturulan kurullar ile birlikte önümüzdeki dönemde STK’lar, sektörel dernek ve yapılanmalar daha da önem kazanacaktır. Sektörümüzün daha da güçlenmesi tüm paydaşların etkili iletişimi ve sektör temsilcisi olan bizlerin sistemli ve örgütlü çalışması ile mümkün olacaktır.

Bu anlayış ile kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz PROMASİAD, ülkedeki binlerce tabela derneğinden birisi olmayacak, üyeleri arasında sadece ticari ilişkiler değil sosyal ilişkilerin de kurulduğu yaşayan bir dernek olacaktır.

PROMASİAD, süreç içerisinde birçok iş örgütü ve üst yapılara insan yetiştiren bir okul vazifesi görecektir.

Siz değerli meslektaşlarımızın katkısı ve desteği ile büyüyecek olan PROMASİAD, tüm sorunlarımızı ve çözüm önerilerini tartışabileceğimiz; yapabileceğimiz atılımları veya faaliyetleri planlayabileceğimiz; kurumsal anlamda sektör temsilcisi güçlü bir organizasyon ve platform olmak amacıyla yolculuğuna başlamıştır.

PROMASİAD, sektörümüze ve ülkemize hayırlı olsun..

Saygılarımla..

Ömer KARATEMİZ – PROMASİAD Yönetim Kurulu Başkanı