4. Promosyon Show İstanbul Gala Yemeği Konuşması – 30-09-2021

4. Promosyon Show İstanbul Gala Yemeği Konuşması – 30-09-2021

Değerli Başkanlarım;

Değerli katılımcılar, kıymetli misafirler;

Sizleri Promosyon ve Matbaa Sanayici İşadamları Derneği (PROMASİAD) adına saygıyla selamlıyorum.

Sektörel fuarların uzun bir süredir yapılamadığı, fuarlara olan ilginin azaldığı zor bir dönemde, oldukça yoğun bir katılımla Promosyon Show İstanbul Fuarı’nın Gala Programında sizlerle birlikte olmaktan dolayı duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum.

Fuarımız, geçen yıl salgın hastalık sürecinin dayattığı olumsuz şartlar nedeni ile gerçekleşememişti. Sektörün uzun bir süreden sonra bir araya geleceği en büyük organizasyon olarak Promosyon Show İstanbul Fuar’ı yıllar içinde kendisini geliştirdi ve dördüncü organizasyonu ile bu yıl uluslararası bir nitelik kazandı. Promosyon Show İstanbul Fuar’ının sektöre, ülkemize ve ekonomimize faydalı olmasını temenni ediyorum.

Değerli misafirler,

Ekonomik açıdan zor ve sıkıntılı dönemlerin içinden geçiyoruz. Bu zor şartların önümüzde bir dönem daha devam edeceği açıkça gözüküyor. Kendi içimizde güçlü bir dayanışmayı sağlamak bu sıkıntılı dönemi daha çabuk atlatmamızı sağlayacaktır. Ortak sorunlarımıza, birlikte çalışma modelleri geliştirerek daha hızlı çözüm bulabiliriz. İşletmelerimizi, şirketlerimizi daha da zor geçecek olan geleceğe hazırlamalı, kendi içimizde güçlü bir dayanışmayı başarabilmeliyiz.

Promosyon ve matbaa sektörleri büyük yatırım rakamları ve oluşturdukları yüksek istihdam imkânlarına rağmen kamuoyunda hak ettikleri saygınlığı kazanamamış olan iki sektördür. Özel sektörde ve kamu alımlarında faaliyet alanlarımız adeta küçümsenmekte, matbaacı ve promosyoncu kelimeleri olumsuz bir algı olarak kullanılmaktadır. PROMASİAD, Sektör temsilcisi olarak bizlerin kendimizi hakkıyla ifade edecek bir platform ve hem özel sektörle ve hem kamu karar alıcıları ile ilişkilerimizde etkili bir lobi gücü olma yönünde faaliyetlerine devam ediyor.

Promosyon ve tanıtım ürünleri sektörümüz ise çok uzun yıllar ithalatın lokomotif olduğu bir sektör görünümündeydi. Fakat, ithal ürünlere getirilen ek vergiler ve artan döviz kurları ile birlikte özellikle son beş yıldır sektörümüzde üretim ve tasarım odaklı çalışmalar artmış ve ihracat şansı ciddi şekilde zorlanmaya başlamıştır. Yeni üretim yatırımları artarak devam etmektedir.

Türk promosyon sektörünün üretim alanında çok güçlü bir ihracat potansiyeli taşıdığına inanıyoruz. Birçok ürün dalında bugün Çin ile rekabet edebiliyoruz.

Avrupalı büyük promosyon ürün tedarikçileri pandemi dönemi ile birlikte daha da yoğun bir şekilde yeni tedarikçi arayışı içindeler. Ülkemiz bu anlamda lojistik üstünlüğü ile birlikte üretim üssü olarak ön plana çıkmakta. Pandemi sonrası dönem için önümüzde çok önemli fırsatlar olduğunu düşünüyoruz ve bu anlamda şirketlerimizin ihracat altyapısı sağlamalarını ve dış pazarlara odaklanmalarını oldukça önemsiyoruz.

Ocak 2020 yılında Avrupa’nın en büyük Promosyon Ürünleri Fuarı olan Duesseldorf PSI Fuarı sonuç raporuna göre Avrupa Promosyon Sektörü büyüklüğü 17 milyar dolar, dünyadaki sektörün toplam büyüklüğü 333 milyar dolar açıklanmış. Bu rakamlar her ne kadar tahmini olarak açıklanmış rakamlar olsa dahi sektörümüzün potansiyeli ve ihracat açısından önümüzdeki fırsatların büyüklüğü hakkında bizlere bir fikir veriyor.

Yine aynı araştırmaya göre sektörde tüm Avrupa ülkeleri arasında 50 milyon Euro üzeri ciro yapan 15 firma, 10-50 milyon Euro arasında ciro yapan 160 firma bulunuyor. Bu firmaların önemli bir kısmının ürün tedariklerini Çin’den yaptıkları düşünülürse pandemi sonrası dönem için fiyat ve lojistik avantajları artan ülkemizin sektör için bir üretim üssü olmaması için hiçbir sebep yok.

Ayrıca ekonomik daralmanın yaşandığı dönemlerde promosyon ve tanıtım ürünleri diğer reklam mecralarına göre çok daha uygun bütçeler ile hedef kitleye ulaşma imkanı sağlaması bakımdan önümüzdeki zor dönemlerde dahi sektörümüzün küçülmeyeceğini; dergi, gazete, televizyon, açık hava gibi yüksek bütçeli reklam mecralarından çok önemli paylar alabileceğini düşünüyorum.

Burada karşı karşıya kaldığımız bir problem Sayın Cumhurbaşkanı’nın onayı ile 30 Haziran 2021 tarih ve 2021/14 sayılı genelgenin yayınlanması ile birlikte kamuda tasarruf tedbirleri devreye girmiş oldu.

Söz konusu genelge ile atılacak olan adımlar, bazı harcama kalemlerinde tasarrufa gidilmesi ve kamu harcamalarında israfın önüne geçilmesinin amaçlanması; kamu kaynaklarının daha etkili bir şekilde yönetilmesi açısından son derece yerindedir.

Ancak, genel bütçe içerisinde ciddi bir yer tutmayan promosyon ve tanıtım ürünleri ile ilgili getirilmiş olan tedbir sınırlama şeklinde değildir. Alınan tedbir, promosyon ve tanıtım ürünleri alımının tamamen durdurulmasıdır. Kamuya hizmet verecek şekilde üretim bandını ve ekibini oluşturmuş sektör firmalarının bir anda müşterisiz kalması anlamına gelebilecek bu uygulamanın sektör firmaları için ciddi sorunlar yaratabileceği tedirginliğini yaşamaktayız.

Söz konusu genelgede bir çok tedbirde olduğu gibi promosyon ürünleri tedarikinde de %20 gibi oransal bir tasarruf hedefinin gelmesi, yan sanayileri ile birlikte yaklaşık üç yüz bin istihdam sağlayan sektörün sürdürülebilirliği açısından yerinde olacaktır. Tanıtım ürünleri ve matbaa sektör temsilcilerinin bu talebini, karar vericilerin dikkate alacağını ve gerekli düzenlemeyi yapacağına inanıyor; genelge ile alınan tedbirlerin hayırlara vesile olmasını diliyoruz.

Değerli misafirler,

Türkiye promosyon ürünleri sektörü üzerine önemli bir çalışmamız hakkında bir bilgiyi de buradan sizlerle paylaşmak istiyorum. Üniversite – sanayi işbirliği ile nitelikli bir akademik çalışmayı İstanbul Ticaret Odamız ve İstanbul Ticaret Üniversitesi ile birlikte yürütüyoruz.

Sektörümüzün ülkemizdeki büyüklüğünü gerçekçi bir şekilde yansıtacak, oluşturduğu istihdamı, ciro rakamlarını, ihracat ve ithalat rakamlarını etkilediği diğer sektörleri yansıtacak derli toplu bir çalışma maalesef bugüne dek ortaya konamamıştı. Sektörümüzün gerçek büyüklüğünü ve oluşturduğu ekonomik potansiyeli ve istihdamı açığa çıkaracak olan Promosyon Sektörü Araştırma Raporunu Ocak – Şubat ayları gibi kamuoyu ile paylaşmayı hedefliyoruz.

Değerli meslektaşlarım, kıymetli misafirler,

Promosyon Show İstanbul’un artık sektörel anlamda kendisini kanıtlamış bir organizasyon olduğunu büyük bir memnuniyetle görüyor, bundan böyle Promosyon Show markasının uluslararası bir marka olmasını temenni ediyor, bu organizasyonlarının yurtdışına da açılması gerektiğini düşünüyorum.

PROMASİAD olarak sektörde yaşanan iki ayrı fuar organizasyonun gerek üreticilerimiz, ithalatçılarımız; gerekse de reklam ajanslarımız ve fuar ziyaretçilerimiz açısından oluşturduğu problemi yok sayıyor değiliz. Bu problemin aşılması konusunda, fuar organizasyonun tek çatı altında toplanması ve promosyon sektörünün gerçek gücünü yansıtacak bir organizasyonun oluşması bakımından önümüzdeki dönemde üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek konusunda gerekli tüm gayreti göstereceğimizi buradan sizlere ifade etmek istiyorum.

Bu konunun sektör temsilcisi kuruluşların ve tüm paydaşların eşit bir sorumluluk anlayışı ile bir çözüme kavuşturulacağı inancını taşıyorum.

Sözlerime son verirken; fuarın düzenlenmesinde emeği olan, sektör temsilcileri olarak bizlerin tüm istek ve taleplerini açık yüreklilikle yerine getirmeye gayret eden SKY Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Barış Göktürk’e ve ekibine teşekkür etmek istiyorum.

Yaklaşık altı aydan bu yana fuarımızın sektörel bir şölen haline gelmesi için çaba gösteren tüm PROMASİAD yönetim kuruluna, çalışma arkadaşlarıma ve üyelerimize teşekkür etmek isterim.

Katılımlarınız için siz meslektaşlarıma, sektörümüze gösterdikleri güçlü destek sebebiyle değerli başkanlarıma; ARED Derneği’ne ve yönetim kuruluna ve Sayın Orhan Aydın Bey’e çok teşekkür ediyorum.

Fuar boyunca bereketli ve başarılı iş görüşmelerinin gerçekleşmesini temenni ediyor; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Ömer KARATEMİZ – PROMASİAD Yönetim Kurulu Başkanı

Bu gönderiyi paylaş